top of page

Korsvandring i Larvik sentrum, langfredag kl. 17.00.


I år inviterer vi på ny til korsvandring i Larvik sentrum. Vi samles ved inngangen til Lovisenlund Idrettsplass og begynner vandringen kl. 17.00, med torget i bysenteret som siste stopp. Underveis gjør vi ulike stopp og ber for byen, ulike samfunnsinstanser og mennesker

Det er Larviks ulike kirker og menigheter, gjennom Larvik Kristne LederFellesskap som arrangerer korsvandringen.

bottom of page