top of page

Korsvandring i Larvik sentrum, langfredag kl. 17.00.Langfredag samles byens kirker og menigheter seg til felleskirkelig korsvandring gjennom byens sentrum. Årets korsvandring starter utenfor pinsemenighetens lokale, Betania i Dr. Holms vei, og går i prosesjon til ulike steder i sentrum. Først til sykehuset, før vi går videre til Jegersborg Barnehage, Biblioteket, Busstasjonen, Politiet og Rådhuset, før vi ender opp på Larvik Torg. Vi stopper opp ved disse stedene og ber for dem som jobber der og det viktige arbeidet de representerer og utfører. Vandringen tar omkring en time og etter at arrangementet er over, inviteres alle til en samling med enkel bevertning i Frelsesarmeens lokaler i Karlsrogata. Mange opplever denne vandringen meningsfull, og korsvandringen minner om Jesu gang med korset langs Via Dolorosa.

Over hele verden har korsvandring på Langfredag lange tradisjoner. I Larvik startet det trolig en gang på 1990-tallet. Det er Larvik Kristne LederFellesskap som står bar arrangementet og alle er velkomne til å være med.

bottom of page