top of page

Langfredagsamling, 10. april kl. 20.00"Fra Guds hjerte til Golgata", har vi kalt vår samling denne kvelden. Denne langfredagsvandringen starter ikke i Getsemane, den starter i urhistorien. Den starter hos Gud, i Guds hjerte. Gjennom fortellinger, skriftlesning og sang, skal vi gå en vandring fra Guds hjerte til Golgata.

Tekstlesere er Roar Jensen, Liv Lund og Torill Hafsten. Leder og forteller er pastor Arne Hersdal.

bottom of page