top of page

Langfredagssamling


På bakgrunn av at vi for tiden ikke kan arrangere noe, verken inne eller ute, har vi valgt å legge ut langfredagssamlingen fra i fjor. Denne samlingen har vi kalt "aFra Guds hjerte til Golgata", og består av sang, skriftlesning og fortelling. Vi starter i urhistorien i Guds hjerte og følger Guds plan fra Abraham og Moses. Vi får høre om løftene som profetene bringer og håpet det tenner i Israelsfolkets hjerter, før vi følger Jesus opp mot Jerusalem, lidelse og død.

Tekstlesere er Roar Jensen, Liv Lund og Torill Hafsten. Arne Hersdal er forteller og sangene er hentet fra ulike opptak. Ekko Media har ansvar for lyd og bilde.

Samlingen gjøres tilgjengelig på fredag.

bottom of page