top of page

Ledersamlingen er utsatt til mandag 17. januar kl. 18.00


Ledersamlingen er utsatt til mandag 17. januar kl. 18.00.

Denne samlingen skulle etter planen gjennomføres kommende mandag, 10.januar, men er utsatt med håp om at nye retningslinjer skal gjøre det noe lettere å gjennomføre. I denne samlingen koordineres mye av menighetens arbeid og mye av semesterplanen fastlegges. Mye av planleggingen kan gjøres uavhengig av denne samlingen, men vi opplever det tjenlig å ha denne fellesarenaen der tanker og ideer kan utveksles og planer samordnes, så vi håper at alle med lederoppgaver setter av denne kvelden og deltar på samlingen.bottom of page