top of page

Menighetens årsmøte, tirsdag 1. mars kl 18.30


Velkommen til menighetens årsmøte


Saksliste

Sak 1 Konstituering av Årsmøtet

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder, tellekorps og referent

Sak 2 Årsmelding for 2021

Sak 3 Regnskap for menigheten for 2021. Ordinært regnskap

Sak 4 Totalregnskap 2021 inkl. virkegreiene

Sak 5 Vårtun Barnehage

Orientering om Årsmelding og regnskap.

Sak 6 Valg

Sak 7 Lederoversikten

Sak 8 Styring og ledelse i lokalmenigheten

Synodesak til menighetsbehandling

Sak 9 Orienteringer

Eventuelt

bottom of page