top of page

Menighetens årsmøte, tirsdag 11. mai kl 18.30


Velkommen til menighetens årsmøte


Saksliste

Sak 1 Konstituering av Årsmøtet

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent

Sak 2 Årsmelding for 2020

Sak 3 Regnskap for menigheten for 2020. Ordinært regnskap

Sak 4 Totalregnskap 2020 inkl. virkegreiene

Sak 5 Vårtun Barnehage

Orientering om Årsmelding og regnskap.

Sak 6 Valg

Sak 7 Lederoversikten

Sak 8 «Veien videre»

Sak 9 Orienteringer

Eventuelt

bottom of page