top of page

Menighetsmøte, søn. 27. juni, etter gudstjenesten.


Like eter søndagens gudstjeneste, 27. juni, innkaller vi til et kort menighetsmøte for å velge ny diakon i menigheten. Kirsti Gusland Abrahamsen er innstilt av diakonråd, eldsteråd og menighetsstyre til ny diakon i vår menighet.

bottom of page