top of page

Menighetsmøte, søndag 2. oktober, etter gudstjenesten
Innkalling til Menighetsmøte

i Brunlanes Frikirke etter gudstjenesten, søndag 2. oktober.

Menighetsmøtet er i forbindelse med at tilsynsmann Geir Øystein Andersen besøker menigheten, og han fremmer følgende sak:

«Tilsynsmannen innleder til samtale om menighetens liv med utgangspunktet i Frikirkens målplan»,

se: maalplanen_2018-2024.pdf (frikirken.no)

Vel møtt

Menighetsstyret


bottom of page