top of page

Menighetsmøte, tirs. 29.nov. kl. 19.30


Innkalling til møtet er lagt ut i kirka.

Menighetsmøtet er menighetens øverste lederforum. Her drøftes både det som er gjort, og ligger bak oss, og det som ligger foran. Planer, veivalg og bestemmelser.

På dette møtet vil økonomien og budsjett for 2023 være en hovedsak.

Hvilke budsjettmål er realistiske og hvordan kan vi styrke givertjenesten?

I tillegg til budsjett og økonomi, vil vi også bruke tid på tilsynsrapporten og menighetens strategi for kommende år. Tilsynsrapporten gir oss klare utfordringer på det.

Menighetsmøtet er åpent for alle. Medlemmer med stemmerett deltar i avstemminger.


Vi håper mange vil delta på menighetsmøtet og engasjere seg i menighetens arbeid og planer.


Vel møtt!

bottom of page