top of page

Misjonskveld, tirsdag 12. okt. kl. 19.30


Til Misjonskvelden, torsdag 12. oktober får vi besøk av Kjell Markset. Kjell Markset er grunnlegger av KRIK (Kristen Idrettskontakt) og han har vært offisiell OL-prest en rekke ganger. Nå er han nylig tiltrådt stillingen som sognepresten i Stavern menighet av Dnk,

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med han og høre fra hans rike erfaring fra idrett- og kristenliv. I tillegg blir det god bevertning og misjonskollekt. Alle er hjertelig velkomne!

bottom of page