top of page

Misjonskveld, tirsdag 12. september, kl. 19.30Til Misjonskvelden, tirsdag 12. aprill får vi besøk av Anne Kari Moslått fra Østfold. Ho vil fortelle fra turer ho har hatt med Mission Aviation Fellowship/ MAF MAF er en aktør/NGO innen bistandsflyging med hovedkontorer i England, Australia og USA. MAF er en internasjonal misjon/bistandsorganisasjon og et flyselskap som opererer mer enn 130 fly i mer enn 30 utviklingsland. Anne Kari har vært sammen med dem på Madagaskar.

Det blir fellessang og andakt, god bevertning og misjonskollekt. Alle er hjertelig velkomne!

bottom of page