top of page

Misjonskveld, tirsdag 8. mars. kl. 19.30


Til Misjonskvelden, tirsdag 8. mars får vi besøk av Marianne Fresjarå Abdalla. Hun er styreleder for Ukrainagruppa, og vil fortelle fra sitt arbeid og engasjement.

Ukrainagruppa skriver at deres utgangspunkt for arbeidet er "FN's konvensjoner om barns, funksjonshemmedes og kvinners rettigheter, og arbeider for fred, forsoning og rettferd gjennom praktisk arbeid, med fokus på økt forståelse mellom mennesker, demokratisering, menneskerettigheter og menneskeverd."

Det blir det sang og andakt, god bevertning og misjonskollekt. Alle er hjertelig velkomne!

bottom of page