top of page

Misjonskveld, tirsdag 8. november kl. 19.30
Til Misjonskvelden, tirsdag 8. november får vi besøk av Olaf Alsaker, fra Misjon uten grenser.

Misjon Uten Grenser er en tverrkirkelig diakonal organisasjon tilsluttet Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). De er en del av den internasjonale misjons- og hjelpeorganisasjonen MissionWithout Borders International som ble grunnlagt i 1960. Arbeidet i Norge startet i 1982.


Det blir også fellessang og andakt, god bevertning og misjonskollekt. Alle er hjertelig velkomne!

bottom of page