top of page

Misjonskveld, tirsdag 9. nov. kl. 19.30
Til Misjonskvelden, tirsdag 9. november får vi besøk av Svein Løvdal, fra Evangelisk Orientmisjonen. Evangelisk Orientmisjon har arbeid i flere land i Asia, deriblant et stort hjelpearbeid i Nord-Korea. De gir ut bladet Asias millioner. Svein Løvdal er reisesekretær for misjonen, men han er også aktiv i Songe og Gjerstad Frikirke.

Vi vil denne kvelden få et innblikk i Orientmisjonens arbeid og visjon. Det blir sang og andakt.

I tillegg blir det god bevertning og misjonskollekt. Alle er hjertelig velkomne!

bottom of page