top of page

Oppstartsmøte 24. august kl 18.00

Hei alle sammen og velkommen til nytt semester!

Grunnet smittesituasjonen landet vårt er i ble oppstartsmøte utsatt en uke.

Semesterets oppstarts- og ledermøte blir mandag 24. august kl.18.00.


Denne høsten blir litt annerledes. Noen av våre aktiviteter kan gå omtrent som normalt, mens andre er det vanskeligere å gjennomføre. Eldsteråd og menighetsstyret har på diskutert muligheter og utfordringer. Dette kommer vi til å ta opp på oppstartsmøte, og vi ønsker innspill og tanker fra dere alle.

YES

En av de større endringene vi ser for oss denne høsten er å ikke ha "Yes". Vi kan allikevel ha aktiviteter som Gnisten og utegruppe på mandagene, men uten fellessamlingen først.


Søndagsskole

Vi ser at det er utfordrende å gjennomføre vanlig søndagsskole og tror ikke vi kan ha dette i høst.


Gudstjeneste 17

Vi ønsker derfor å gjennomføre en ekstra gudstjeneste annenhver søndag. Gudstjenestene kl.11.00 fortsetter som vanlig. I tillegg ønsker vi å ha en familiegudstjeneste kl.17.00 (evt. 16 eller 18). Dette gjennomføres som en svært barnevennlig gudstjeneste, der barna også i stor grad deltar (media, sang etc.).

Målet med samlingen: Utruste familier til å drive trosopplæring i hjemmene. Tema for samlingene (gjelder også gudstjenestene kl.11.00): Åpen dør.

Det blir laget et rammeverk for gudstjenesten og det er ønskelig at ansvaret fordeles på ulike familier, slik som "bedre sammen" gudstjenestene.

Korona situasjonen gjør at det er begrenset hvor mange vi kan være i kirken samtidig. Samtidig ønsker vi å legge stor vekt på gudstjenesten og søndagen. Vi tror derfor at dette er en god løsning i en utfordrende periode.

Vi vil også se på muligheten av at vi stort sett sitter rundt bord når vi møtes i kirken. Dette ønsker vi å gjøre for å legge til rette for at møtene på kirken også kan ha en sosial side. Samtidig må dette gjøres på en god måte med tanke på smittevern.

Vi oppfordrer derfor flest mulig til å delta mandag 24. august, slik at vi kan lage gode planer for denne høsten.

Program:

18.00    Velkommen, andakt og felles info. Må bruke litt lengre tid denne gangen da vi må diskutere de foreslåtte endringene.

19.00    Styremøter i hver virkegren

20.30    Pause med pizza

20.45    Oppsummering og felles avslutning

Vi vil være ferdig før 21.30

Sammen lager vi ett semesterprogram som vi fører inn våre aktiviteter på.

Samlingen er åpen for alle som ønsker å delta.

Kjenner dere noen som har lyst til å bli leder så gi meg eller en annen i FriBU styre ett hint om dette. Vi trenger mange leder til det store og viktige arbeidet vi gjør.

Viktig at flest mulig kommer
bottom of page