top of page

Oppussing av kjelleren

Ungdommene i Target er klare for å pusse opp kjelleren (under peisestua). Store deler av kjelleren har ikke vært i bruk de senere årene. I tillegg vil vi flytte det som er i dagens lagerrom i kjelleren til sakristiet (mellom kjøkkenet og kirkesalen) og snekkerrommet i kjelleren. På den måten kan ungdommene få et rom for gaming og avslapning.


Her er en skisse som viser litt om hvordan det kan bli:


Barne og ungdomsarbeidet (FriBu/Target) har en del penger tilgjengelig på konto, så finansiering av oppussingen og innkjøp av utstyr vil bli dekket herfra. I tillegg søkes det støtte fra "FriBu Frifond" midler.


Det arbeides også med å få til en møteplass for de i 5. - 7. klasse. Alt er ikke på plass enda, men ønske er få til en arena for gaming (e-sport) for denne aldersgruppen. De vil da også benytte den etter hvert nyoppussede kjelleren og utstyret der.


Nå jobber vi med å rydde for å få flyttet det som er lagret i kjelleren. Lørdag 23. oktober kl 12.00 vil det være en gruppe som rydder. Dere er hjertelig velkommen til å være med i ryddingen :-)bottom of page