top of page

Pasjonssamling, Langfredag, kl. 20.00

Oppdatert: 12. apr. 2022


Gjennom skriftlesning og sang, følger vi Jesus gjennom lidelse kors og død. Denne timen vi er samlet hører lidelseshistorien lest.

Tekstlesere er Roar, Jensen, Torill Hafsten og Edna Napstad. Torbjørn Solvang er pianist og Randi Anvik og Berit Utne Lund er forsangere. Tor Hartvik Lund styrer lyden og samlingen ledes av pastor Arne Hersdal.

Mellom lesningene synger vi en del av våre kjente sanger og salmer som følger lesningens tematikk. Etterhvert som det nærmer seg korsdøden slokkes gradvis de brennende lysene og salen blir stadig mørkere. Til slutt brenner bare Kristuslyset, men når Jesus dør slokkes også dette.

Likevel er det håp. for Jesus lover at det følger en oppstandelsens dag:

«Se, vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og utlevere ham til hedningene, og han skal bli hånet og pisket og korsfestet. Og den tredje dag skal han oppstå.» (Matt. 20,18-19)

bottom of page