top of page

Prosjekt "Hjemmekirke"

FriBU satser nå stort på å fremdeles nå ut og være aktuelle for barn og unge. Utbruddet av Coronaviruset gir oss mange utfordringer og bekymringer som samfunn. Vi ønsker å formidle inn i frykten og kaoset rundt oss, at Jesus Kristus har håp og fremtid for alle som søker ham! FriBU har laget et opplegg for hjemmekirke. De produserer også prekener og barneopplegg til søndagens gudstjenester i koronatiden. Følg alle eventer via hjemmekirke på youtube. Sendeskjema: Tweens hver fredag kl 19.00 Ungdom hver fredag kl 19.30 Familie hver søndag kl 08.00 Voksen hver søndag kl 11.00

Les mer på fribu.no og finn lenke til videoene. 🔗 Gå til Hjemmekirke på fribu.no. 🔗 Last ned prosjektbeskrivelse for Hjemmekirke.

bottom of page