top of page

Samlingsgudstjeneste søndag 3. september kl. 11.00


Søndag 3. september er samlingsgudstjeneste i frikirka. Det blir sang av barnekoret Gnisten og det nye ungdomsbandet vårt. Vi har i år ingen konfirmanter, men vi har invitert våre 25-års, 50-års og 75-års jubileumskonfirmantene. I tillegg innsettes vår nye hovedpastor, Christer Rahm, denne søndagen. Innsettelsen foretas av tilsynsmann, Geir Øystein Andersen. Så dette blir en festdag!


Etter gudstjenesten blir det servering av kaffe, kaker og grillet hamurgere og pølser. Vi skal også ha en rekke aktiviteter som bl.a hoppeslott, natursti, svampekast og "sumobryting" m.m.


Ta med deg noen og bli med!


bottom of page