top of page

"Sang- og musikkåseri", søndag 26.sept. kl. 19.00


"Hans Nielsen Hauge - Saltmannen som forandret Norge" er tittelen på en bok som Ivar Skippervold har gitt ut i forbindelse med at det i år er 250 år siden Hans Nielsen Hage ble født.

"Hauge er den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen", skriver Store norske leksikon i sin omtale av Hauge.

Ivar Skippervold vil i ord, sang og bilder gi oss et fornyet innblikk i Hans Nielsen Hauge sitt liv.

Det er gratis inngang og enkel servering, og det tas opp kollekt under samlingen.

Velkommen til en spennende og interessant kveld!

bottom of page