top of page

Sanggudstjeneste søndag 15. januar kl. 11.00


Denne søndagen er det gudstjeneste med eget opplegg for barn, tweens og ungdom. Temaet for gudstjenesten er: "Å leve som om Gud finnes: hverdag med Jesus (hverdagene med Jesus, ikke bare søndagene)

Gunnar Melhus vil fortelle litt fra sin troshistorie. Det gleder vi oss til å høre om!

Den første delen av gudstjenesten vil alle være sammen og det vli bli et skuespill om familien Brunes. Her får vi hilse på barna David og Marie, mammaen og bestefaren. Denne dagen snakerr de om at vi vil være sammen med Jesus hver dag, og vi får høre historien om da Jesus besøker Marta og Maria. Etterhvert vil vi dele oss. Laila Foldvik har opplegg for barn opp til 4.kl., Mona Skuggedal har tweens-gruppa (5.-7.kl.) og ungdom på ungdomsskolen har samling med Jørgen Lund. Det er felles tema for alle!

For de som ønsker blir det samtale rundt småbord og vi utfordres alle til å ta tid sammen med Jesus, alene eller i fellesskap med andre.

Håper vi ser deg!


bottom of page