top of page

Stefanusalliansen til misjonskveld.


Tirsdag, 8. september kl. 19.30, inviterer vi til høstens første misjonskveld.

Denne gangen får vi besøk av Stefanusalliansen, som er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro. 

Stefanusalliansen ble startet i 1967 under navnet Misjon bak Jernteppet. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som hadde det svært vanskelig under kommunistperioden.

På grunn av Jernteppets fall fra 1990 ble navnet det året endret til Norsk Misjon i Øst. I de følgende årene fulgte en dreining i arbeidet mot andre deler av verden. Etter hvert opplevdes Norsk Misjon i Øst som lite dekkende for organisasjonen arbeid. 1. januar 2012 ble navnet endret til Stefanusalliansen – etter den første kristne diakon og martyr.

Kristne og andre religiøse minoriteter lider på grunn av diskriminering og forfølgelse mange steder. Aggressive islamistiske grupperinger styrker seg i flere områder. Forholdene i de tidligere sovjetstatene og i andre kommunistiske eller postkommunistiske land er heller ikke enkle; flere av dem har innført restriktive religionslover hvor alle religiøse minoriteter diskrimineres. Og i en rekke land knyttes nasjonalisme til én bestemt religion – noe som går ut over religiøse minoritetsgrupper.

Stefanusalliansens hovedsikte er å arbeide for forfulgte og undertrykte ved å tjene som deres røst i det norske samfunn såvel som internasjonalt – samt være en kanal for norsk innsats under mottoet «Sammen for de forfulgte».

bottom of page