top of page

"Synodegudstjeneste", søndag 6. juni kl. 11.00


Synodeformann Jarle Skullerud sier at han er spent før det digitale synodemøtet som starter fredag, og håper mange blir med på gudstjenesten søndag 6. juni som streames fra Hamar Frikirke.

- Det er klart jeg er litt spent på hvordan dette vil oppleves. I tillegg til at vi møtes på nett, har mange av oss ikke møttes på over ett år. Det vil være et stort savn at vi ikke kan møtes i gangen i kaffepauser og sitte rundt samme bord. Jeg er glad for at vi har begrenset antall saker, og jeg tror alle er innstilt på å gjennomføre disse sakene på en ryddig og tjenlig måte. Så får vi se frem til å møtes så snart det blir praktisk mulig, sier Jarle Skullerud.

Synodeformannen håper at mange vil prioritere å bli med på en times felles gudstjeneste for Frikirken søndag 6. juni kl.11. Trykk her for å komme til facebookarrangementet til gudstjenesten. Følg livestrømmen her: Hamar frikirkes youtubekanal.

- Nå har alle mulighet til å være med på avslutningsgudstjenesten gjennom sendingen på Youtube, enten samlet i sin kirke eller hjemme. Temaet blir «Sammen i enhet», og det er Hamar Frikirke som har ansvar for gudstjenesten. Det blir forbønn for nyvalgte tilsynsmenn i synoden, og jeg skal tale over dagens tema. Kollekten deles mellom vårt misjonsarbeid og menighetsplanting.

- Koronapandemien har gjort det vanskelig å møtes fysisk, hva tenker du at denne tiden har gjort med samholdet?

- Det er alltid utfordrende å bygge fellesskap når man ikke møtes. Uenigheter kan lettere oppstå eller forstørres dersom vi bare kommuniserer på mail eller telefon. Jeg tror vi må bruke tid på å styrke fellesskapene på nytt når samfunnet åpner opp igjen, både lokalt og nasjonalt. Jeg vil også oppfordre oss alle til å gi hverandre litt ekstra romslighet i denne tiden, sier Skullerud.

bottom of page