top of page

Temakveld: Den hellige ånds gaver, tirs. 25. april kl. 19.30


Bilde: Den norske kirke


"Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse og det evige liv." Apostoliske trosbekjennelse, tredje trosartikkel

Høsten 2022 hadde vi temasamling om Den hellige ånd. Det ble imidlertid raskt klart at én temasamling er alt for knapp til å gi et fullstendig bilde av Den hellige ånd (DHÅ) og Åndens gaver og frukter, men vi ønsker at samlingen kan gi grunnlag for videre samtale og ettertanke.

Derfor følger vi opp denne våren med tre nye temasamlinger der vi kan gå dypere inn i Bibelens lære om Den hellige ånds virksomhet i og iblant oss.

Denne andre samlingen, 25. april er temaet: Den hellige ånds gaver.

Deretter har vi satt opp: tirs. 30. mai, kl. 19.30: Den hellige ånds frukter


Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. 1. Korinterbrev 12,4-6


Etter en innledning inviterer vi til samtale og innspill.

Eva Guii-Larsen har sammen med Christer Rahm, Laila Fresjarå Foldvik og Arne Hersdal ansvar for temakveldene.

bottom of page