top of page

Temakveld: Den hellige ånds gjerning, tirs. 28. mars kl. 19.30


Bilde: Den norske kirke


"Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse og det evige liv." Apostoliske trosbekjennelse, tredje trosartikkel

Høsten 2022 hadde vi temasamling om Den hellige ånd. Det ble imidlertid raskt klart at én temasamling er alt for knapp til å gi et fullstendig bilde av Den hellige ånd (DHÅ) og Åndens gaver og frukter. men vi ønsker at samlingen kan gi grunnlag for videre samtale og ettertanke.

Derfor følger vi opp denne våren med tre nye temasamlinger der vi kan gå dypere inn i Bibelens lære om Den hellige ånds virksomhet i og iblant oss.

Den første samlingen, 28. mars er temaet: Den hellige ånds gjerning.

Deretter har vi satt opp: tirs. 25. april, kl. 19.30: Den hellige ånds gaver

tirs. 30. mai, kl. 19.30: Den hellige ånds frukter


For noen uker siden var jeg i Filadelfiakirken i Oslo. Der møtte jeg Derwin Gray, pastor i “Transformation Church” i Sør Carolina, USA. Med et sterkt fokus på bibelens løfter og Paulus sine ord, løftet han frem Guds folk, som et folk av alle folkeslag, etnisitet og tungemål.

Og så hadde han et sterkt fokus på å leve evangeliet.

Han sa: “Broen mellom å forkynne evangeliet og å leve evangeliet er Den hellige ånd.”

En av Den hellige ånds gjerninger er altså å hjelpe oss å leve evangeliget.


Etter en innledning inviterer vi til samtale og innspill.

Eva Guii-Larsen har sammen med Christer Rahm, Laila Fresjarå Foldvik og Arne Hersdal ansvar for temakveldene.

bottom of page