top of page

Temakveld om Den hellige ånd, tirs. 22. november kl. 19.30


Bilde: Den norske kirke


"Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse og det evige liv." Apostoliske trosbekjennelse, tredje trosartikkel

Gjennom tre temasamtaler i høst har vi hatt fokus på sakramentene i vår lutherske kirke, dåpen og nattverden. Gjennom innledning og samtale har vi ønsket vi å bevistgjøre hverandre på både sakramentens viktighet og innhold.

Denne siste temasamlingen i høst handler om Den hellige ånd. Én temasamling er alt for knapp til å gi et fullstendig bilde av Den hellige ånd (DHÅ) og Åndens gaver og frukter, men vi ønsker at samlingen kan gi grunnlag for videre samtale og ettertanke.

Og følges opp med nye temasamlinger der vi kan gå dypere inn i Bibelens lære om Den hellige ånds virksomhet i og iblant oss.

Etter en innledning inviterer vi til samtale og innspill.


Eva Guii-Larsen har sammen med Laila Fresjarå Foldvik og Arne Hersdal ansvar for temakveldene.

bottom of page