top of page

Temakveld om nattverden, tirs. 25. oktober kl. 19.30Bilde: Den norske kirke


“Nattverden er kirkens hjerte- og pulsslag, og ble feiret hver helligdag i oldkirken og de reformerte kirkene på Luthers tid. Det var et uttrykk for hvor sentralt samlingen om Herrens bord er i menighetens liv” fra Frikirkens temahefte: “Herrens måltid”


Gjennom tre temasamtaler i høst har vi fokus på sakramentene i vår lutherske kirke, dåpen og nattverden. Gjennom innledning og samtale ønsker vi å bevistgjøre hverandre på både sakramentens viktighet og innhold.

I tillegg vil vi også ha en temasamling om Den hellige ånd..

Etter en innledning inviterer vi til samtale og innspill.


Eva Guii-Larsen har sammen med Laila Fresjarå Foldvik og Arne Hersdal ansvar for temakveldene.

bottom of page