top of page

Vårtun har pyntet til 17. mai!

3x3 hurra for Norge og Vårtun barnehage!


Selv om vi ikke kan feire helt som vanlig så er 17. mai like viktig, og dagen må feires. Vårtun har pyntet opp foran kirken. Vi gleder oss til bilkortesjen som skal kjøre forbi å se den flotte barnehagen vår. Hvis du ikke har anledning til å bli med på arrangementet så kan du følge dette på www.brunlanes.no (eller på forsiden på www.brufri.no). Det er den flotte gjengen vår i Ekko Media som sørger for sendingen.


bottom of page