top of page

Velkommen til G11 27.sept - gudstjeneste for alle

Oppdatert: 25. sep. 2020


Vi har nå gått over til å ha to gudstjenester på noen søndager denne høsten for at fler skal kunne komme på gudstjenester. I den sammenheng kaller vi gudstjenestene G11 og G17, en kl.11.00 og en kl.17.00.


Denne søndagen fortsetter vi med temaet for denne høsten som er "En Åpen Dør". Det er pastor Arne Hersdal som skal ha andakt for oss.


Hos oss er det plass til alle og hvis din plass står tom kan ingen andre fylle den.

bottom of page