top of page

Velkommen til gudstjeneste 24. mai, kl. 11.00

Oppdatert: 22. mai 2020

Endelig kan vi åpne dørene og samles til gudstjeneste i kirka!! Men under gitte forutsetninger.

Norges Kristne Råd har sendt ut smittevernveileder som vi følger. Det gjør at vi kan åpne for gudstjeneste med inntil 50 deltakere.

Påmelding og streaming Dette innebærer at vi må ha påmelding til gudstjenestene.

Påmelding skjer ved å følge linken: https://www.checkin.no/event/23752/brunlanes-frikirke-gudstjeneste-24-mai

Vi gjør oppmerksom på at syke personer ikke kan delta på gudstjenesten, og at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke skal oppsøke kirken.

De vil likevel kunne følge gudstjenesten via vår nettside, da gudstjenestene vil streames direkte, via linken: https://youtu.be/3Fzbf5YWkdo

Det er også viktig at gudstjenestedeltakerne retter seg etter de retningslinjer og forskrifter som gjelder. Dette innebærer at den enkelte må sørge for god hygiene og sørge for god håndvask eller

hånddesinfeksjon. Dette vil være tilgjengelig ved inn- og utgang. Videre innebærer det følgende

- Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt og unngå å ta i ansiktet.

- Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.

- Hold god avstand og minst mulig kontakt mellom personer. (Kravet til avstand gjelder ikke personer i samme husstand)

Fremmøte registreres med hjemmel i covid-19-forskriften. Oversikt over fremmøte slettes etter 10 dager (Navn og telefonnummer)

Det at gudstjenesten streames innebærer at det filmes fra galleriet. Dvs. at de fleste vil filmes bakfra og at det er bare de fremste stolradene og podiet som vil bli berørt.


Har du lyst til å være med i gudstjenesten, så meld deg på!

bottom of page