top of page

Velkommen til gudstjeneste med nattverd, søn. 7. juni kl. 11.00

Velkommen til ny gudstjeneste.

Søndag vil vi feire nattverd, og både nattverdfeiringen og gudstjenesten vil følge de retningslinjer som for tiden gjelder.

Erfaringen de siste ukene har vist oss at det ikke er behov for påmelding, men vi trenger fortsatt oversikt over navn og telefonnummer til de som deltar i gudstjenesten.

Dersom du ønsker å registrere deg i forkant kan du gjøre de via linken:

https://www.checkin.no/event/24065/brunlanes-frikirke-gudstjeneste-7-juni


De som ikke er registrert i forkant må gjøre det, med navn og telefonnummer, ved ankomst.


Vi gjør oppmerksom på at syke personer ikke kan delta på gudstjenesten, og at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke skal oppsøke kirken. De vil likevel kunne følge gudstjenesten via vår nettside, da gudstjenestene vil streames direkte, og blir liggende på vår nettside den påfølgende uken. Det er også viktig at gudstjenestedeltakerne retter seg etter de retningslinjer og forskrifter som gjelder. Dette innebærer at den enkelte må sørge for god håndvask eller hånddesinfeksjon. Dette vil være tilgjengelig ved inn- og utgang.

Videre innebærer det følgende: - Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt og unngå å ta i ansiktet. - Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. - Hold god avstand og minst mulig kontakt mellom personer. (Kravet til avstand gjelder ikke personer i samme husstand) Fremmøte registreres med hjemmel i covid-19-forskriften. Oversikt over fremmøte slettes etter 10 dager (Navn og telefonnummer) Det at gudstjenesten streames innebærer at det filmes fra galleriet. Dvs. at de fleste vil filmes bakfra og at det er bare de fremste stolradene og podiet som vil bli berørt. Denne søndagen er det nattverd og det er pastor Arne Hersdal som forretter.

Velkommen!

bottom of page