top of page

Velkommen til Misjonskveld, tirsdag 4. mai kl. 19.00.


Endelig kan vi samles til møter og gudstjenester igjen, og vi ønsker velkommen til vårens siste (og første) misjonskveld. Vi får besøk av frikirkens misjonsleder, Terje Bjørkås. Han vil fortelle om vårt misjonsarbeid og har også kveldens andakt. Merk at tidspunktet er kl. 19.00.

På grunn av koronasituasjonen blir det ingen pause med bevertning.

bottom of page