top of page

Vi synger julen inn 18. desember kl. 11.00


Søndagen 16. desember kl. 11.00 er det gudstjeneste. Vi synger julen inn sammne med Gospellunch, Østre Halsen Julekor, Rebekka, Sunniva og Karita og Torbjørn spiller piano. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Vel møtt!


bottom of page