top of page

VIDERE 23- gudstjeneste, søndag 12. febr. kl. 11.00


Denne søndagen overføres gudstjenesten fra frikirkens arbeidermøte, VIDERE 23.

I arbeidermøtets presntasjon skrives det: "Gudstjenesten blir vår utsendelse tilbake til våre lokale menigheter. Gudstjenesten streames, og kan derfor vises i lokale menigheter og hjem. Informasjon om gudstjenesten og link til streaming finner du på https://frikirken.no/videre."


Vi inviterer til å delta i gudstjenesten i fellesskap med vår menighet, og inviterer derfor til gudstjeneste i kirka, slik vi pleier. Olav Nordbø og Kirsti Abrahamsen er dagens diakoner som tar imot og legger til rette slik de pleier, og Ole Johan Gusland har ansvar for lyd og bilde og sørger for at gudstjenesten kan følges på storskjerm i kirka.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

En kopp kaffe og litt å bite i serveres både i forkant og etterkant av gudstjenesten.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page