top of page

Samtalegrupper

Det er flere bibel- og samtalegrupper I menigheten.  Det er samling rundt i hjemmene en gang i måneden.
Hver gruppe bestemmer dato og klokkeslett, men stort sett er det en tirsdag i måneden kl.1930.
Har du lyst til å være med i en gruppe, så kontakt menighetens pastor.

bottom of page