• 01/

  Hva er Frikirken?

  Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk trossamfunn basert på protestantisk kristendom. (Protestantisk er en samlebetegnelse på den form for kristendom som vokste fram etter reformasjonen på 1500-tallet). I likhet med Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke. Men Frikirken har en annen kirkeordning, der trossamfunnet ledes av en synode (generalforsamling) som består av utsendinger fra alle menighetene.

 • 02/

  Hva innebærer det at Frikirken er en fri kirke?

  Frikirken er fri til selv å bestemme i alle kirkelige spørsmål. Denne friheten innebærer imidlertid et ansvar, både åndelig og praktisk.

 • 03/

  Når ble Frikirken etablert?

  Frikirkens første menighet ble stiftet i Moss i 1877. Deretter fulgte menighetene i Arendal, Halden, Risør og Oslo.

 • 04/

  Hvorfor driver Frikirken misjon?

  Målet for Frikirkens misjonsarbeid er at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus, og at menigheter plantes. Hovedvekten ligger på å nå de minst evangeliserte folkeslagene, og Frikirkens misjonsarbeid drives i nært samarbeid med lokale kirker og organisasjoner i Midt-Østen, Afrika og Asia.

 • 05/

  Hvordan praktiseres dåp i Frikirken?

  Frikirken har et luthersk dåpssyn. De fleste blir døpt som barn, men det er ingen aldersgrense på dåp. Frikirken mener at dåp og tro hører sammen, og at barn er kvalifisert til dåp på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro. Frikirken døper altså spedbarn dersom familien tror på Jesus og lærer barna det samme. Frikirken praktiserer ikke gjendåp.

 • 06/

  Hva mener Frikirken om homofili?

  Frikirken er ikke imot homofile, men anser at det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er imot Guds ord (Bibelen).

 • 07/

  Hva mener Frikirken om abort?

  Frikirken mener at menneskelivet fra befruktning til en naturlig død bør vernes, og er derfor ikke tilhenger av abort.

Besøk Oss

Brunlanes Frikirke

Adresse:

Helgeroveien 884

3267 Larvik

Telefon:

900 17 191

Epost:

post@brufri.no

Støtt Oss

Kontonummer:

2510.13.14068

Vipps:

88401

Org.nummer: 

971319178

 • Facebook
 • Spotify