top of page
people-2591874_1920.jpg

Det grunnleggende

Et par ting før du starter med øvelsen. Over kan du velge den øvelsen som passer best for den gruppen du skal gjennomføre øvelsen sammen med. Akkurat når det kommer til denne øvelsen så anbefaler vi at dere setter dere et sted hvor det er minst mulig forstyrrelser. Ta telefonen ut av lomma, slå den av og legg den i et annet rom enn det dere skal sitte. Målet er å fjerne så mye som mulig av ting som kan være med å forstyrre dere. Ta med dere en bibel, gjerne en hver. Det blir nemlig noe lesing i bibelen. Nå er det bare å følge punktene i øvelsen. Hver del av øvelsen forteller hva dere skal gjøre og hvor lang tid dere bør bruke. Dette er bare en anbefaling og dere er selvsagt frie til å velge selv om dere ønsker å bruke mer eller mindre tid en hva som er anbefalt. Ptøv å gå gjennom alle punktene, selv om de kan virke unyttige for dere. Det kan være det dukker opp noe dere ikke kunne forutse. Lykke til!

Gruppeøvelse (60-90 minutter)

Gruppe

Bønn (5 minutter)

Start bønnen med et minutt stillhet. La tankene roe seg og prøv å fokuser på Gud. Det kan være nyttig å tenke på noen av Guds egenskaper. Skaper, opprettholder, kjærlig, tilgivende, rettferdig, barmhjertig, evig, trofast osv. 

Etter litt stillhet kan dere begynne å be. Det kan være lurt at det er en som har ansvaret for å sette i gang bønnen så ikke hele tiden går til stillhet. Be om at den Hellige Ånd må komme å lede dere gjennom tiden sammen. Be om ro og fred til å kunne gjennomføre øvelsen på en god måte. Og be om det dere føler er viktig for dere før denne øvelsen.

Snakk sammen (15-30 minutter)

Ta litt tid og snakk sammen om spørsmålene under. Prøv å være så åpne og ærlige som mulig. La alle få mulighet til å snakke. 

 • Hva er det største hinderet for meg i hverdagen for å kunne bruke tid i stillhet? 

 • Hvor mye tid bruker jeg i stillhet i dag? Uten noe form for tidsfordriv eller forstyrrelser.

 • Hva er det mest appellerende aspektet vi stillhet og alenetid i mine øyne?

 • Hvilke andre arenaer har jeg i mitt liv hvor jeg kan ha fokus på Jesus? Enten helt eller delvis.

Les sammen (10-20 minutter)

Slå opp i bibelen i Lukas 4,42 og Lukas 5,15-16. Snakk litt sammen om hvilke tanker dere får av tekstene. Etter en kort samtale svar på spørsmålene under sammen. 

 • Hva er min tanke om hvorfor Jesus trengte tid for seg selv etter å ha lest tekstene i Lukas?

 • Som vi leser i teksten kunne det være vanskelig for Jesus å få tid for seg selv. Hva i min hverdag er det som jeg sliter å rive meg løs fra?

 • Hvordan tror jeg at mer tid alene med Jesus ville påvirket meg som Hans lærling?

Sett av tid (10-15 minutter)

Det kan være at dere har ulike erfaringer med stillhet og alenetid. For noen er dette allerede en del av hverdagen med Jesus, mens for andre kan det være noe helt nytt. Sett dere hver for dere å gå gjennom punktene under.

 • Se for deg en vanlig uke. Finn plass til et eller flere tidspunkter hvor du kan sette av mer tid med Jesus. Tanken er å øke tiden du bruker nå.

  • Nybegynner: Sett av noen minutter en eller to dager i uken. Det kan være lurt å velge om morgen, men velg den tiden som passer best for deg.

  • Viderekommen: Se på den tiden du bruker på stillhet og alenetid i dag. Prøv å legge til flere dager med stillhet eller øk tiden de dagene du allerede praktiserer tid i stillhet.

  • Erfaren: Se om du kan øke tiden din i stillhet slik du ser det best. Et alternativ er å forsøke å finne metoder for å fokusere og refokusere oppmerksomheten på Jesus gjennom dagen. Prøv å finne tilbake til roen du føler i stilletiden din selv i perioder med kaos.

 • Identifiser de tingene som du lettest blir distrahert av og hvor du slapper mest av.

Gå sammen å snakk sammen hvis noen har behov for det

Verktøy: Stilletid (10 minutter)

Gå hver for dere igjen. Det trenger ikke være i hvert deres rom, men hvis det er mulig og alle kan sitte komfortabelt, er det det beste. Sett dere godt til rette og slapp av. Nå er det tid for stilletid. Det kan være at tankene raser gjennom hodet. Det er greit. Ikke overtenk det. Prøv å fokuser på Jesus. Snakk med Han og lytt etter Han. Bare slapp av og innse at du sitter midt i Guds nærvær. La Han omfavne deg og bare nyt Hans selskap. 

Avslutning(10 minutter)

Sett dere sammen å snakk kort om stilletiden. Hva var fint og hva var utfordrene? Vær så åpne og ærlige som dere kan. La alle som ønsker si det de vil si. Avslutt med en kort bønn.

Tro i hjemmet

Tro i hjemmet

Bønn (5 minutter)

Start bønnen med et minutt stillhet. La tankene roe seg og prøv å fokuser på Gud. Det kan være nyttig å tenke på noen av Guds egenskaper. Skaper, opprettholder, kjærlig, tilgivende, rettferdig, barmhjertig, evig, trofast osv. 

Etter litt stillhet kan dere begynne å be. Det kan være lurt at det er en som har ansvaret for å sette i gang bønnen så ikke hele tiden går til stillhet. Be om at den Hellige Ånd må komme å lede dere gjennom tiden sammen. Be om ro og fred til å kunne gjennomføre øvelsen på en god måte. Og be om det dere føler er viktig for dere før denne øvelsen.

Snakk sammen (15-30 minutter)

Ta litt tid og snakk sammen om spørsmålene under. Prøv å være så åpne og ærlige som mulig. La alle få mulighet til å snakke. 

 • Hva er det største hinderet for meg i hverdagen for å kunne bruke tid i stillhet? 

 • Hvor mye tid bruker jeg i stillhet i dag? Uten noe form for tidsfordriv eller forstyrrelser.

 • Hva er det mest appellerende aspektet vi stillhet og alenetid i mine øyne?

 • Hvilke andre arenaer har jeg i mitt liv hvor jeg kan ha fokus på Jesus? Enten helt eller delvis.

Les sammen (10-20 minutter)

Slå opp i bibelen i Lukas 4,42 og Lukas 5,15-16. Snakk litt sammen om hvilke tanker dere får av tekstene. Etter en kort samtale svar på spørsmålene under sammen. 

 • Hva er min tanke om hvorfor Jesus trengte tid for seg selv etter å ha lest tekstene i Lukas?

 • Som vi leser i teksten kunne det være vanskelig for Jesus å få tid for seg selv. Hva i min hverdag er det som jeg sliter å rive meg løs fra?

 • Hvordan tror jeg at mer tid alene med Jesus ville påvirket meg som Hans lærling?

Sett av tid (10-15 minutter)

Det kan være at dere har ulike erfaringer med stillhet og alenetid. For noen er dette allerede en del av hverdagen med Jesus, mens for andre kan det være noe helt nytt. Sett dere hver for dere å gå gjennom punktene under.

 • Se for deg en vanlig uke. Finn plass til et eller flere tidspunkter hvor du kan sette av mer tid med Jesus. Tanken er å øke tiden du bruker nå.

  • Nybegynner: Sett av noen minutter en eller to dager i uken. Det kan være lurt å velge om morgen, men velg den tiden som passer best for deg.

  • Viderekommen: Se på den tiden du bruker på stillhet og alenetid i dag. Prøv å legge til flere dager med stillhet eller øk tiden de dagene du allerede praktiserer tid i stillhet.

  • Erfaren: Se om du kan øke tiden din i stillhet slik du ser det best. Et alternativ er å forsøke å finne metoder for å fokusere og refokusere oppmerksomheten på Jesus gjennom dagen. Prøv å finne tilbake til roen du føler i stilletiden din selv i perioder med kaos.

 • Identifiser de tingene som du lettest blir distrahert av og hvor du slapper mest av.

Gå sammen å snakk sammen hvis noen har behov for det

Verktøy: Stilletid (10 minutter)

Gå hver for dere igjen. Det trenger ikke være i hvert deres rom, men hvis det er mulig og alle kan sitte komfortabelt, er det det beste. Sett dere godt til rette og slapp av. Nå er det tid for stilletid. Det kan være at tankene raser gjennom hodet. Det er greit. Ikke overtenk det. Prøv å fokuser på Jesus. Snakk med Han og lytt etter Han. Bare slapp av og innse at du sitter midt i Guds nærvær. La Han omfavne deg og bare nyt Hans selskap. 

Avslutning(10 minutter)

Sett dere sammen å snakk kort om stilletiden. Hva var fint og hva var utfordrene? Vær så åpne og ærlige som dere kan. La alle som ønsker si det de vil si. Avslutt med en kort bønn.

bottom of page