top of page
praying-2179326_1920.jpg

Være med Jesus

Hvordan kan vi være sammen med Jesus?

Vårt første mål som Jesu lærlinger er å være sammen med Han. For å kunne oppnå det må vi lære oss å være to steder på en gang. På jobb og sammen med Jesus. Hjemme og sammen med Jesus. På skolen og sammen med Jesus. Vi må invitere Jesus inn i vår daglige rutine. Det kan være veldig vanskelig. Spesielt i en kaotisk, digital, moderne verden fylt med forstyrrelser og distraksjoner. Så hvordan gjør vi det. Svaret kan er ganske rett frem. For å oppleve Jesu liv må vi gjøre Jesu livsstil til vår egen.

Øvelser

Gå gjennom øvelsene under. De er laget for å hjelpe deg til å være mer med Jesus. Hver øvelse har som mål å styrke din relasjon til Jesus som hans lærling. Øvelsen er lagt opp til tre forskjellige målgrupper. Til deg som ønsker å gjøre dette på egenhånd, til dere som øsnker å gjøre dette i gruppe eller til dere som familie.

bottom of page