top of page

Vår Historie

Brunlanes Frikirke er et navn som stort sett er benyttet etter 1954.
Det var 2.mai 1954 at menigheten innviet sitt nye kirkebygg som
fikk navnet Brunlanes Frikirke.

 

Menigheten ble dannet i 1888 og overtok da Aske bedehus som 
sitt forsamlingslokale.

 

I 1917 kjøpte menigheten kirkebygget til Langesund Frikirke og
satte det opp på Holhjem. Bygget fikk navnet Holhjem Frikirke og
var i bruk til 1954.

 

I 1953-54 ble begge kirkene revet og menigheten samlet seg om
det nye kirkebygget ved Guslandsvingen som de kalte Brunlanes
Frikirke.

bottom of page