top of page

Visjon

Vi vil se OPPOVER mot ham som er skaperen og frelseren.

  • Vi vil at vårt arbeid skal preges av        åpenhet over for Gud og hans ord

  • Her finner vi hvile, kjærlighet, hjelp og inspirasjon.

Vi vil se INNOVER mot oss selv og lære oss selv å kjenne.

  • Vi vil at vårt arbeid skal preges av fellesskap bygget i kjærlighet til hverandre

  • Da ser vi behov for tilgivelse og oppreisning.

Vi vil se UTOVER mot våre medmennesker

  • Vi vil at vårt arbeid skal preges av viljen til å vinne nye mennesker for Jesus.

  • Vi vil at mennesker skal lære Jesus å kjenne og finne sin plass i fellesskapet av de troende.

bottom of page